Zen-Shiatsu, Klassisk massage, taktil massage och käkmuskelbehandling - Salve Hälsocenter (2024)

Massagemeny

Zen-Shiatsu

Zen-Shiatsu är en massageform som kommer från Japan och som är en kombination av traditionell japansk massage och användandet av sk meridianer i kinesisk medicin.
Meridianer är ett linjeformat system där qi-energin flödar. Till varje meridian sägs också höra ett visst organ eller en psykisk och fysisk funktion, och ett applicerat tryck på en punkt utmed en meridian sägs stimulera flödet av qi genom den meridianen.

Vid sjukdom eller när man är i dålig form så uppkommer störning i meridianerna som visar på obalans i kroppens qi(-energi)flöde. Behandlingen går ut på att främja flödet och återställa balansen. Man ser symptomet i ett sammanhang och behandlar hela kroppen.

Zen-Shiatsu är lämplig för axel och ryggsmärta eller huvudvärk som dåligt fysiskt tillstånd, förlängd trötthet och obalans i kropp och själ. I Zen-Shiatsu trycker man på olika delar av kroppen längs med de olika meridianerna för att barancera meridianerna. Till skillnad från klassisk massage så ”knådas” inte musklerna utan behandlas bara genom tryck, gungningar och stretching. Så kan du klä på dig under behandling. Behandlingen är långsam, avslappnande och smärtfri.

Medicinsk avslappnad massage

Medicinsk avslappnad massage kan mjuka upp dina muskler utan hård tryck. Den löser upp spänningar, träningsvärk och muskelknutor dessutom stimulerar blodcirkulationen. Det är en effektiv och vedertagen metod att behandla muskulära besvär. Såväl befintliga sådana som I förebyggande syfte. Terapeut jobbar med lagom tryck, därför att det INTE passar på för dig som vill ha hård tryck massage. Massageolja består av ekologisk jojobaolja.

Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi är en mild och mjuk form av behandling som kan förbättra hela kroppens funktion genom att framförallt balansera det centrala nervsystemet. Trots att behandlingsmetoden är väldigt kraftfull uppfattas den ofta som mycket behaglig och avslappnande. Terapeuten arbetar endast med sina händer och använder sig av ett väldigt lätt tryck mot klientens kropp.

Det kraniosakrala systemet består av kraniets ben, ryggraden korsbenet, det centrala nervsystemet och cerebrospinalvätskan. Systemet har en egen rytm och under behandlingen använder terapeuten sina händer för att känna av denna. Störningar i den kraniosakrala rytmen kan påverka hela kroppen och ge upphov till en rad olika symtom.

Behandlingen kan vara bra för dig som lider av exempelvis:
– Huvudvärk, migrän, smärta i käkmuskler, nacke, axlar, nedrerygg, knän, fötter samt i leder
– Yrsel, illamående, whiplashskador
– Dysfunktion i inre organ eller i det autonoma nervsystemet
– Ångest, depression, långvarig stress och trötthet

Vid vissa sjukdomstillstånd bör inte man inte genomgå en kraniosakral behandling. Det gäller framförallt olika typer av huvudskador, hjärntumör och hjärnbråck. Kontakta oss gärna innan du bokar en behandling om du har frågor.

Under behandlingen så kan du ha dina vanliga kläder på dig och du kommer att ligga på en massagebänk.

Taktil massage

Taktil massage är en mjuk massage där man använder olja. Värmen från terapeutens händer
sveper in hela kroppen, och genom varsam massage frigörs hormonet oxytocin som slappnar av både kropp och själ, samt lindrar ångest, stress och smärta.
Taktil massage används även medicinskt för postoperativ rehabilitering, lindring för patienter som lider av demens eller andra kognitiva problem, och som kompletterande terapeutisk behandling för patienter som lidit eller lider av cancer, hjärtinfarkt, eller diabetes.

Under behandlingen kläms eller trycks inte musklerna hårt eller starkt, så ni kan känna hur kroppen mjuknar in i ett tillstånd av djup avslappning. Genom att fokusera på att vara bekväm i kroppen och koppla av från den dagliga stressen, aktiveras ens inneboende mentala och fysiska självläkande förmågor.

Behandlingstiden är vanligtvis 70 minuter, då behandlas rygg, axlar, nacke, huvud, ansikte, händer, armar, mage, ben och fötter. För en 45 minuters behandling går det att välja de områden man önskar av dessa. Effekten från behandlingen varar upp till en vecka.

Käkmuskelbehandling

Käkmusklerna är de muskler runt kinderna och ovanför öronen vi använder när vi biter och tuggar. När vi biter eller gnisslar tänder omedvetet, i stressade situationer eller i sömnen, kan påfrestningen i dessa muskler leda till huvudvärk eller andra besvär. Eftersom dessa muskler ligger i nära anknytning till muskler i nacke, huvud, axlar och rygg, kan stelhet i nacke och axlar, huvudvärk, ryggsmärtor med mera lindras av att mjuka upp käkmuskulaturen. Behandlingen är även effektiv för lindring av migrän och whiplashsmärtor.

Käkmuskelbehandlingen består av ansiktsmassage och massage ovanför öronen med liten mängd olja, följt av fingermassage där vi använder hygieniska vinylhandskar och masserar insidan av munnen. Avslu*tningsvis masseras axlar och huvud, genom att mjuka upp dessa anknytande muskler ökas effekten av behandlingen.

Priser (Inkl.moms)

Priset i parentes är rabattpris för 60 plus.

Zen-Shiatsu och Medicinsk avslappnad massage

 • 45 min 700kr ( 600kr )
 • 60 min 850kr ( 750kr )
 • 90 min 1050kr ( 950kr )

Kraniosakral terapi

 • 45 min 700kr ( 600kr )
 • 60 min 850kr ( 750kr )

Taktil massage

 • 45 min 700kr ( 600kr )
 • 70 min 900kr ( 800kr )

Käkmuskelbehandling (Gäller ej rabattpris)

 • 45 min 600kr
 • 20 min som tillval 230 kr
  Du kan lägga till Käkmuskelbehandling som ett extra tillval, då reserveras 20 extra minuter efter annan valfri bokad massage.

5 ggr klippkort(Gäller alla behandlingar utan Taktil massage 70 min)

 • 45 min 3250kr
 • 60 min 4000kr
 • 90 min 4800kr
  Utgångsdatum är 5 månader från det första användningsdatumet.

Om Makiko
Makiko är utbildad massageterapeut (svensk klassisk massage) vid Axelssons Institut i Osaka, Japan. Hon är utbildad i Zen-Shiatsu massage vid Keiraku Shiatsu f*ckyukai i Tokyo, Japan.

Makiko är väldigt lyhörd och anpassar sin massage efter dina behov och i enlighet med hur din kropp reagerar. Hennes behandling skänker avslappning till både kropp och själ.

Makiko är även utbildad i Tai Chi Yang-stil, och håller egna kurser i Stockholm. Tai Chi är en mjuk och hälsofrämjande träning och genom regelbundet utövande så släpper spänningar och låsningar i kroppen. Tai Chi och Shiatsu kompletterar varandra väl. För mer information, kontakta henne gärna direkt.

Välkommen att boka tid här,http://nagomisalve.bokadirekt.se
Makiko Kanno, Shiatsuterapeut/Massageterapeut
http://nagomitorget.main.jp/sv/
070-030 30 76

Zen-Shiatsu, Klassisk massage, taktil massage och käkmuskelbehandling - Salve Hälsocenter (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated:

Views: 6569

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.